เหรียญที่ได้รับ: jayfox

 1. ได้รับเมื่อ: Aug 12, 2016

  เหรียญ SAFE

  ผู้ถือเหรียญนี้ได้ผ่านการส่งเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนให้แอดมิน
  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการค้าขายใน ps4thaimarket
  และตกลงว่าจะยอมให้แอดมินเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหากกระทำการใดๆ
  ที่ส่อให้เห็นถึงการโกงโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
  หากท่านต้องการเหรียญนี้สามารถอ่านรายละเอียดการขอได้ ที่นี่

 2. ได้รับเมื่อ: Jul 10, 2016

  เหรียญ VIP

  ผู้ถือเหรียญนี้ได้ผ่านการบริจาคเงินให้กับ ps4thaimarket เป็นจำนวนหนึ่ง
  เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องเซิฟเวอร์, โดเมน และ โฮสติ้งของเรา
  หากท่านต้องการเหรียญนี้สามารถอ่านรายละเอียดการขอได้ ที่นี่